DEKLARACJE - Egzamin zawodowy w sesji letniej Czerwiec 2024r.

EGZAMIN ZAWODOWY 2024r.

11.1.2024

UWAGA!

Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2024 upływa w dniu 07 LUTEGO 2024r. W sytuacji, gdy uczeń nie złoży deklaracji w terminie, nie przystąpi do egzaminu i zgodnie z przepisami nie otrzyma świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego deklarację mogą składać 7 dni po otrzymaniu wyników - wyniki będą 31.03.2024r.

Słuchacze kierunków kończących naukę w czerwcu 2024r. trzeba złożyć deklarację na egzamin zawodowy ! tj. :

  • Technik administracji sem. 4

  • Technik usług kosmetycznych sem. 4

  • Florysta sem. 2

  • Technik BHP sem. 3

  • Opiekun medyczny sem. 3

  • Sterylizacja medyczna sem. 2

  • Jednym z warunków ukończenia szkoły jest złożenie deklaracji oraz przystąpienie do egzaminu zawodowego!

Deklarację składamy osobiście w sekretariacie szkoły: ul. Opolska 17,19 Katowice