Opiekun medyczny

z elem. zdrowia publicznego

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

Stacjonarny

W Europie wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Społeczeństwo się starzeje, a wciąż brakuje specjalistów w zawodach zaufania społecznego i zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych. Należy do nich opiekun medyczny. Jest to doskonały zawód dla osób odpowiedzialnych, gotowych nieść pomoc innym, empatycznych, chcących zmienić życie innych na lepsze. Profesjonalni opiekunowie są bardzo potrzebni w Polsce i mile widziani również za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych, za ich pracę w Wielkiej Brytanii czy Niemczech przyznaje się wysokie wynagrodzenie.

Lubisz pomagać innym i chciałbyś pracować w branży medycznej? Zależy Ci na dobrych perspektywach zawodowych i finansowych? Powinieneś rozważyć zawód opiekuna medycznego. Aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pierwszej pracy na tym stanowisku powinieneś najpierw ukończyć kierunek Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Katowicach.

Jakie predyspozycje powinien mieć opiekun medyczny?

Osoby, które chcą w przyszłości wykonywać zawód opiekuna medycznego, powinny być cierpliwe, empatyczne, ale jednocześnie niezwykle sumienne i dokładne – to często od tego, w jaki sposób wykonają dany zabieg higieniczno-pielęgnacyjny zależy komfort podopiecznego.

Czego można nauczyć się na kierunku Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Katowicach?

Nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa w Żaku rok i jest bezpłatna. Uczestnicy zajęć poznają m.in. podstawy anatomii i fizjologii człowieka, zarys socjologii i psychologii. Uczą się także, jak poprawnie wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne oraz na czym polegają działania opiekuńcze. Dodatkowo przyswajają też podstawy języka migowego i poszerzają słownictwo specjalistyczne w wybranym języku obcym. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie łączyć naukę i pracę. Od września 2021 zmieniają się zasady prowadzenia zajęć na kierunku opiekun medyczny. Najważniejsza zmiana dotyczy długości nauki - będzie ona trwała półtora roku.

Perspektywy zawodowe dla opiekunów medycznych

Osoby wykonujące ten zawód nie narzekają na brak ofert pracy. Opiekunowie medyczni mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w szpitalach i przychodniach, jak i w domach opieki społecznej, hospicjach i sanatoriach. Bardzo często opiekunowie medyczni są zatrudniani także przez osoby prywatne – do opieki nad ich najbliższymi, schorowanymi krewnymi.

Czego nauczysz się na kierunku opiekun medyczny w szkole Żak?

Nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, a także patologii z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznasz się również z zarysem psychologii i socjologii. Zapoznasz się także z zasadami, na jakich prowadzona jest działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, będziesz uczyć się również podstaw przedsiębiorczości, które na pewno pomogą Ci lepiej zrozumieć ten temat. Będziesz uczyć się języka migowego, aby móc pomagać również potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Natomiast znajomość języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz praktyczną umiejętność pracy w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, tak by prawidłowo wypełniać swoją misję i sprawnie nieść pomoc z zachowaniem odpowiednich procedur i procesów.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.03.)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Działanie systemu pomocy medycznej i opieki zdrowotnej w Polsce

Polskie normy sanitarno-epidemiologiczne

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Przykładowy program nauczania

 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych
 • Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wstęp do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Perspektywy pracy

 • Domy opieki
 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Przychodnie
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Zatrudnienie u osób prywatnych

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.