• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH CZERWIEC - WRZESIEŃ 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH CZERWIEC - WRZESIEŃ 2020

9.8.2020

Zgodnie z decyzją MInistra Edukacji egzaminy odbędą się:

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe, Formuła 2012, 2017 - 22 czerwca - 9 lipca (kwalifikacje dwuliterowe)

 • Egzamin zawodowy, Formuła 2019 - 17-28 sierpnia (kwalifikacje trzyliterowe)

Kilka istotnych informacji o przeprowadzeniu egzaminu:

1) Egzaminy odbywają się w dwóch miejscach: (szczegóły w harmonogramie)

 • Katowice, ul. 3 Maja 33/1

 • Katowice, Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Lompy 17 ( budynek sąsiadujący z ZSO im. Mikołaja Kopernika, wejście od kolejnej przecznicy) lub szkoła powiązana administracyjne ZSO im M. Kopernika, ul. Sienkiewicza 74

  2) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  3) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  4) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

  5) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

  6) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.

  7) Na egzamin przychodzimy 30 minut przed jego rozpoczęciem.  [1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.